Còn 26% chất thải rắn chưa được thu gom

Thứ Năm, 11/11/2021 09:40

Theo Bộ TN-MT, kết quả thống kê tại 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, lượng chất thải rắn được thu gom trong năm 2019 chỉ chiếm 74%. Như vậy, vẫn còn khoảng 26% lượng chất thải rắn chưa được thu gom.

Trong năm 2019, chỉ số phát sinh chất thải rắn khu vực đô thị là 1,08kg/người/ngày; khu vực nông thôn là 0,45kg/người/ngày.

Các con số thông kê cho thấy, tại các đô thị ven biển như Hạ Long, Phan Thiết, Vũng Tàu, có lượng chất thải rắn đầu người cao hơn trung bình của cả nước.
Dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm và các vi sinh vật, chất thải rắn hữu cơ bị phân hủy và sản sinh ra các chất khí CH4 (63,8%), CO2 (33,6%) và một số khí khác. Lượng chất thải chưa được thu gom, xử lý cũng đang góp phần gây ô nhiễm môi trường biển hiện nay.

Theo sggp.org.vn