Sự kiện

Triển lãm công nghệ Xử lý chất thải

Thuyết trình công nghệ xử lý nước thải tại Triển lãm công nghệ năm 2002:

 

TGĐ Đặng Hải Thanh - Người đang thuyết trình công nghệ xử lý nước thải tại Triển lãm công nghệ năm 2002

 

 

 

 

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn chụp hình lưu niệm tại Triển lãm công nghệ.

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 
Trang 4 trong tổng số 4 trang