Sự kiện

Nghiệm thu công trình xử lý nước thải BV17/QK5

Lãnh đạo Cty Hải Sơn và lãnh đạo Bệnh viện 17/Quân khu 5 tại buổi nghiệm thu công trình xử lý nước thải:

 

 

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 

Nghiệm thu Công trình nước cấp tại trường Sỹ quan lục quân 2

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn và lãnh đạo Trường sỹ quan lục quân 2 tại buổi lễ nghiệm thu công trình:

 

Anh Nguyễn Văn Quyền (cty Hải Sơn) đang tiến hành vận hành chạy thử hệ thống Bơm tăng áp 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 

Nghiệm thu công trình nước cấp Quân khu bộ/QK7

 Tháng 10 năm 2007.

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn và các lãnh đạo Quân khu bộ/QK7 tại buổi nghiệm thu công trình nước cấp:

 

 

 

 

 

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 

Bảo vệ dự án xử lý nước thải BV7/QK3

Tháng 9 năm 2001.

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn thuyết trình bảo vệ Dự án xử lý nước thải tại BV7/Quân khu 3:

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 
Trang 2 trong tổng số 4 trang