Sự kiện

Bảo vệ Dự án nước cấp BV175/BQP

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn thuyết trình bảo vệ Dự án xử lý nước cấp tại BV175/Bộ Quốc phòng (tháng 7/2001):

Người đang thuyết trình dự án là TGĐ Đặng Hải Thanh 

 

 

 

Lễ khởi công Công trình xử lý nước cấp BV175/BQP:

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 

Hội nghị quân chính

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn tại Hội nghị Quân chính năm 2003:

 

TGĐ Đặng Hải Thanh (người đứng thứ 3 từ phải sang) 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 

Công trình xử lý nước thải BV4/QĐ4

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn và các lãnh đạo BV4/Quân đoàn 4 tại buổi nghiệm thu công trình xử lý nước thải: 

 

TGĐ Đặng Hải Thanh (người đứng thứ 4 từ phải sang)

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 

Lắp đặt & bàn giao công trình xử lý nước thải BV175/BQP

Công ty Hải Sơn tiến hành lắp đặt bồn lọc sinh học tại BV175/Bộ Quốc phòng (tháng 2/2001):

 

 

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn và lãnh đạo BV175/Bộ Quốc phòng tại buổi lễ bàn giao công trình xử lý nước thải (tháng 5/2001): 

Nguồn Công ty Hải Sơn.

 
Trang 3 trong tổng số 4 trang