Bảo vệ dự án xử lý nước thải BV7/QK3

Tháng 9 năm 2001.

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn thuyết trình bảo vệ Dự án xử lý nước thải tại BV7/Quân khu 3:

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.