Nghiệm thu Công trình nước cấp tại trường Sỹ quan lục quân 2

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn và lãnh đạo Trường sỹ quan lục quân 2 tại buổi lễ nghiệm thu công trình:

 

Anh Nguyễn Văn Quyền (cty Hải Sơn) đang tiến hành vận hành chạy thử hệ thống Bơm tăng áp 

Nguồn Công ty Hải Sơn.