Nghiệm thu công trình xử lý nước thải BV17/QK5

Lãnh đạo Cty Hải Sơn và lãnh đạo Bệnh viện 17/Quân khu 5 tại buổi nghiệm thu công trình xử lý nước thải:

 

 

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.