Dự án

Hệ thống xử lý nước thải trại heo

Ngày 02/6/2020 .

Vận hành ổn định hệ thống vi sinh - Hệ thống xử lý nước thải trại heo Cư Jút - ĐắkNông.

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GREENFARM ASIA

- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN.

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn 

 

Xây dựng Nhà điều hành - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Xây dựng Nhà điều hành - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

- Chủ đầu tư: Học viện quân y/Bộ quốc phòng

- Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn

 

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103

Lắp đặt đường ống công nghệ - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103/Bộ Quốc phòng.

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.


 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Công trình xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Những bao Giá thể cuối cùng đang được chuyển vào Bồn lọc sinh học.

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/Bộ Quốc phòng

Nhà thầu:  Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 
Trang 1 trong tổng số 4 trang