Dự án

Thi công cải tạo Trạm xử lý nước thải trại heo Cư Jut.

02/04/2019

Thi công cải tạo Trạm xử lý nước thải trại heo Cư Jut.


 

 

 

 

 

 

 

Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải trại heo tại Cư Jut, ĐắkNông

Ngày 27/01/2018

Lắp đặt phao đỡ máy khuấy chìm – Công trình Xử lý nước thải Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreendFarm Asia, ĐăkNông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn 

 

 

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Khu A - Khu công nghiệp Long Bình

Công suất: 70 m3/ngày đêm

Ngày bàn giao:  Tháng 6/2015

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Lễ bàn giao công trình

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Lễ bàn giao công trình “Hệ thống xử lý nước thải BVTW Quân đội 108/BQP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trang 1 trong tổng số 4 trang