Dự án

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103

Lắp đặt đường ống công nghệ - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103/Bộ Quốc phòng.

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.


 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Công trình xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Những bao Giá thể cuối cùng đang được chuyển vào Bồn lọc sinh học.

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/Bộ Quốc phòng

Nhà thầu:  Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Hệ thống xử lý nước thải BV 103/HVQY/BQP

Hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện 103/HVQY/BQP. 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

 

 

Lắp đặt bồn công nghệ

Lắp đặt, đưa bồn công nghệ vào vị trí bể chứa - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

 
Trang 1 trong tổng số 4 trang