Công trình đang thi công

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103

Lắp đặt đường ống công nghệ - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103/Bộ Quốc phòng.

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.


 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Công trình xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Những bao Giá thể cuối cùng đang được chuyển vào Bồn lọc sinh học.

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/Bộ Quốc phòng

Nhà thầu:  Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Hệ thống xử lý nước thải BV 103/HVQY/BQP

Hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện 103/HVQY/BQP. 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

 

 

Lắp đặt bồn công nghệ

Lắp đặt, đưa bồn công nghệ vào vị trí bể chứa - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

 

Thi công cải tạo Trạm xử lý nước thải trại heo Cư Jut.

Thi công cải tạo Trạm xử lý nước thải trại heo Cư Jut.

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.


 

 

 

 

 

 

 
Trang 1 trong tổng số 6 trang